Masterhead

Thank you for visiting palo-alto.gate2bay.com. Fill in the form below:

Name/Corp.:

E-mail:

Subject:

Message:

Home » Advertise

Advertise

Annonsering handler om å nå ut til de som virkelig er interessert i dine produkter og tjenester. Det hjelper lite å betale i dyre dommer for annonseplass i store nettaviser dersom bare et fåtall av de som ser annonsen egentlig er interessert i hva du har å tilby. Store annonsesystemer som Google AdWords er kjent for å være svært dyre mellomledd i næringskjeden. Så dersom dine kunder er opptatt av _scanmin-topic_ er palo-alto.gate2bay.com et enkelt og rimelig alternativ. Kontakt oss dersom du ønsker et spesialtilbud på annonsering på mange nettsteder.

Hva slags annonering bør jeg velge?

Dersom du har et velkjent produkt som ikke trenger ytterligere presentasjon, anbefaler vi at du benytter en tradisjonell bannerannonse. Dersom du imidlertid har et mindre kjent produkt anbefaler vi en tekstannonse der du kan fortelle hva du har å tilby.

Hvorfor tekstannonser?
Søkemotorene fanger opp teksten, og dette vil kunne gi deg bedre plassering i søkemotorene samtidig som det styrker produktets omdømme. Tekstannonser blir påført teksten “Sponset” (se ill.).

Bestilling av annonseplass
Bestillingen gjelder månedlig annonseplassering på nettsidene i palo-alto.gate2bay.com og inkluderer ikke eventuelle andre kategorier eller underdomener. Tabellen under viser de annonseformater vi kan tilby. Angitte annonseformater er maksimale størrelser på bilder og maksimalt antall tegn i tekstannonser.

Navn / selskap:

E-post:

Adresse:

Postnr. sted:

Annonseplass:

Varighet (mnd.):

Overskrift:

Lenke (url):

Legg inn annonsekoden eller annonseteksten i tekstfeltet til høyre.
Pass på at formatet eller tekstlengden samsvarer med den annonseplassen du har valgt.

* indicates required field

Forside
Plass Bilde Tekst Pris
A1 500×90, 728×90 Ikke tilgjengelig 395,-
A2 500×90 60/200 295,-
B1 120×600 Ikke tilgjengelig 225,-
B2 300×250 60/200 225,-
B3 500×90, 500×250 60/200 225,-
C1 350×250 60/200 145,-
C2 200×250 60/200 145,-
C3 300×250 60/200 145,-
Artikkelside
Plass Bilde Tekst Pris
D1 120×600, 728×90 Ikke tilgjengelig 145,-
D2 300×250, 728×90 60/200 145,-
D3 500×90, 728×90 60/200 145,-
Forklaring:
Bilde: format i pixler
Tekst: Antall tegn i en tekst-annonse (overskrift / beskrivelse)
Alle priser er i norske kroner pr. måned eks. moms.

Annonselasseringen gjelder nettstedet palo-alto.gate2bay.com og inkluderer ikke eventuelle underkategorier eller andre underdomener. palo-alto.gate2bay.com er ikke ansvarlig for innhold og presentasjon i annonsen. Vi forbeholder oss retten til å slette annonsen dersom den er lovstridig. Det kan ta inntil 72 timer fra innlevering av annonse til annonsen er plassert. Varigheten beregnes fra det tidspunktet annonsen er plassert ut. palo-alto.gate2bay.com benytter standard hosting-løsninger og er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i de script eller rutiner som kunden benytter i sin annonse.

Annonseplasser
Diagrammene under viser plasseringen av tilgjengelige annonser på palo-alto.gate2bay.com.

Forside
Artikkelside